9001:2008.


 
 

Οι εταιρείες μας μπορούν να προμηθεύσουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη τα παρακάτω προϊόντα για την κατασκευή λαδιού:

ΦΙΛΤΡΑ ΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ


ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ


TANK CONTAINERΓΕΜΙΣΤΙΚΑ
 
INOX VESSEL HELLAS A.E. ΡΙΤΣΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Τ.Θ. 18918 - 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ.Κεν:+302221034910-12, Fax:+302221034914 e-mail:dimgian@otenet.gr
CONSTRINOX M. & A. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε ΡΙΤΣΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Τ.Θ. 18919 - 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ.Κεν:+302221034880-3, Fax:+302221034887 e-mail:dimgian@otenet.gr


Copyright © 2005 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη